PRIVACYVERKLARING

Verbeelding aan het Werk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verbeelding aan het Werk en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verbeelding aan het Werk verstrekt. Verbeelding aan het Werk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM Verbeelding an het Werk GEGEVENS NODIG HEEFT
Verbeelding aan het Werk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG Verbeelding an het Werk GEGEVENS BEWAART
Verbeelding aan het Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Verbeelding aan het Werk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar verbeeldingaanhetwerk@gmail.com. Verbeelding aan het Werk zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Verbeelding aan het Werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verbeelding aan het Werk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VahW via verbeeldingaanhetwerk@gmail.com.

Verbeelding aan het Werk is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Mimosastraat 1i, 8013 SB Zwolle
Postadres: Zuthemerweg 25, 8055 PJ Laag Zuthem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08183593
E-mailadres: verbeeldingaanhetwerk@gmail.com


@
error: Deze inhoud is beschermd!