INSCHRIJFVOORWAARDEN

Verbeelding aan het Werk biedt cursussen aan als zelfstandige ondernemer. Dit betekent voor een deelnemer dat deze zich direct aanmeldt bij de docent. Omdat Verbeelding aan het Werk een samenwerking is van diverse docenten hebben wij een aantal voorwaarden gesteld voor iedereen die zich aanmeldt voor een cursus.

  • Aanmelden geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen.
  • De aanmelding is bindend.
  • Deelnemers worden ingeschreven in volgorde van aanmelding.
  • Kan de deelnemer door overmacht (ziekte en rampspoed) toch niet deelnemen aan de cursus, dan kan deze nog in de twee weken voorafgaand aan de cursus contact opnemen met de betreffende docent en samen naar een oplossing zoeken. Daarna is het gehele cursusgeld verschuldigd.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de cursus.
  • Overmacht gedurende de cursus is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer en cursusgeld kan dan niet gerestitueerd worden.
  • Bij ziekte of afwezigheid van een docent tijdens de cursus wordt de gemiste les altijd ingehaald.
  • Mis je zelf een les? Je kan, i.o.m. de docent, tot 2 lessen inhalen binnen de duur van je cursus. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer de cursist is gestopt met de cursus en/of steeds per laatste les van de cursusserie.
  • VahW factureert na inschrijving van de cursus en betaling geschiedt binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van deze termijn wordt 8,05% over het totaal te betalen bedrag in rekening gebracht.

@
error: Deze inhoud is beschermd!